NU LADDAR
FÖR-ORTEN 2021

bloggen

Här är finaljuryn

Finalen närmar sig med stormsteg och här är vår fantastiska jury som ska hjälpa oss utse vinnarna. ⁣⁣⁣

Läs mer »
TOTALT

300.000 kr

Totalt ska 300.000 kr delas ut i två kategorier, för kvinnligt entreprenörskap och socialt entrepenörskap. I varje kategori har vi 3 vinnare. Förstaplats får 100.000 kr, andraplats 30.000 kr och tredjeplats 20.000 kr. Utöver detta får vinnarna kontorsplats och tjänster till ett värde av 100.000 kr till.

VÅRA KATEGORIER

FÖR-KVINNOR

Kategori för idéer med kvinnliga idébärare. I denna kategori skickar du som kvinna, över 18 år, in din idé oavsett om det är en samhällsförbättrande idé, innovation eller en vanlig affärsidé. Totalt tre vinnare ska utses.

FÖR-SAMHÄLLET

Kategorin för samhällsförbättrande idéer. Alla över 18 år, och även föreningar är välkomna att skicka in sina idéer. Här kollar vi vilken idé som har störst nytta för samhället, är mest ekonomisk hållbar och om Idén svarar mot en eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen som är satta av FN.

UPPLÄGG

UTLYSNING
18 september
Fram till och med den 18 september kan alla som vill delta skicka in sin idé.
Skicka in din idé
ANTAGNING
1 augusti - 24 september
Mellan 1 augusti och 24 september kallas de tävlande in på intervju. Intervjun tillsammans med ansökan lägger grunden till vilka som blir antagna.
TAKE-OFF
1 oktober - 1 november
Tävlingen startar genom att deltagarna erbjuds en grundläggande utbildning i företagande/entreprenörskap och ledarskap. Målsättningen är att alla deltagare har gjort klart en första affärsplan.
JURY UTTAGNING 1
2 november - 10 november
En jury går igenom alla affärsplaner och väljer vilka som går vidare till nästa fas.
AFFÄRSUTVECKLING
14 november - 6 december
Vidareutveckling av affärsplanen tillsammans med en affärscoach.
JURY UTTAGNING 2
7 december - 16 december
Valet av vinnare sker av en jury.
FINALKVÄLLEN
16 december
Tävlingen avslutas med prisutdelning på en finalkväll där finalisterna pitchar sina idéer live inför publiken och investerare. Utöver det bjuder kvällen på inspirationsföreläsare och underhållning.
Föregående
Nästa
Datum och innehåll är preliminärt och kan komma att ändras.

FRÅGOR & SVAR

Alla är välkomna att skicka in sin affärsidé. Däremot kommer det väga positivt i tävlingen om idén eller deltagaren har eller haft någon typ av förankring i Stockholms förorter.

Nej. Ofta har företag med renodlade affärsidéer stort socialt engagemang – allt beror på hur du förvaltar dina intäkter och om du har ett socialt ändamål. Du kan t.ex. ha en helt vanligt affärsidé där du väljer att bidra till socialt ändamål med eventuell vinst.

Tävlar du i kategorin “För-kvinnor” så behöver inte din idé lösa ett samhällsproblem utan det kan vara en renodlad affärside eller innovation. 

Tävlar du i kategorin “För-samhället” så ska din idé på något sätt gynna samhället, du behöver inte lösa ett problem i samhället.

Tävlingen startar i augusti och avslutas i 16 december.

Du måste vara över 18 år för att delta. Du som söker kan vara en privatperson, ett företag eller en förening.

Du får delta i tävlingen tillsammans med andra och ensam.

Vi accepterar alla idéer oavsett om det om det är en renodlad affärsidé, innovation eller lösningen på ett samhällsproblem. Vi kollar bland annat på idéns potential, social och miljömässig påverkan och sannolikhet för framgång. Mer information om vilka idéer som accepteras finns under respektive kategori. Läs mer här: https://www.for-orten.se/vara-kategorier/

Vinstpengarna delas ut endast i syfte att förverkliga idén till den organisation där verksamheten ska pågå.

Du får ha börjat din affärsidé långt innan. Dock så får försäljning av vara/tjänst ej ha skett tidigare än 12 månader före deadline för inlämning.

Du kan endast tävla med en idé.

Ja, du får tävla med en egen idé och vara med i en annan idé ihop med andra.

Tävlingsdeltagare måste disponera de immateriella rättigheter som är tänkta att utnyttjas och affärsidén får inte vara att betrakta som stulen. Om de immateriella rättigheterna ägs av ett lärosäte eller dess holdingbolag bör rättigheterna klargöras mellan parterna innan tävlingsdeltagande. Du garanterar också att du inte kommer att bryta ett avtal eller en tredje parts rättigheter, inklusive patent, upphovsrätt, affärshemligheter, patentskyddad eller konfidentiell information, varumärke, reklam eller privata angelägenheter.

Alla idéer som skickas in är skyddade. Ansökningar och inskickad information är sekretessbelagda och delas ej till tredje part. Vid behov kommer juryn att ta in input från självständiga experter. Jurymedlemmar och självständiga experter skriver sekretessavtal innan de tar del av någon information. Vi kommer under tävlingens gång använda en kort beskrivning av affärsidén i marknadsföringssyfte. Beskrivning tar fram tillsammans med deltagarna och är väldigt generellt skrivna för att att inte avslöja viktiga detaljer.

VILKA ÄR VI?

För-orten är en idétävling initierad av Womenisa, BLING, BK Bussenhus och Atletico Rinkeby. Vi tror på entreprenörskap som en starkt bidragande faktor för positiv samhällsförändring.

Tillsammans vill vi nu genom För-orten använda förändringskraften inom entrerprenörskap för att skapa en bättre värld med fler entreprenörer.

PARTNERS

Coor

KONTAKTA OSS

Mejla oss på kontakt@for-orten.se

Läs våra villkor för att delta i tävlingen här.