VÅRA KATEGORIER

FÖR-KVINNOR

Kategori för idéer med kvinnliga idébärare.

Vi ser en enorm potential i det kvinnliga entreprenörskapet. Sedan 2017 har dock kvinnligt företagande minskat med 30%. En ny rapport visar även att 74% av kvinnor inte tror sig ha tillräckligt med kunskap för att driva företag.

Kategorin För-kvinnor är en reaktion på detta. Vi vill med kategorin skapa en separatistisk plattform för kvinnor där vi inspirerar för att öka och stärka det kvinnliga entreprenörskapet.

Vem kan vinna i kategorin?

Du som är kvinna, över 18 år kan söka som en privatperson, med ett företag eller med en förening. Söker ni som team behöver minst en av grundarna vara kvinna.

Vilka idéer accepteras?

Alla idéer är välkomna.

Detta kollar juryn på:

1. Idén visar att det finns en tydlig kundnytta och affärsidén tillfredsställer ett existerande behov på marknaden.

2. Idén har en tydlig och skalbar affärsmodell och potential att bygga en lönsam organisation.

3. Teamet bakom visar att de kan bidra i att förenkla eller lösa utmaningar genom entreprenörskap och företagsamhet.

4. Teamet kan motivera vad en vinst skulle innebära och göra möjligt.

Vad vinner man?

Förstaplats vinner 100.000 kr att investera i sin verksamhet, kontorsplats, mentorskap och mer.

Andraplats vinner 60.000 kr, mentorskap och mer.

Tredjeplats vinner 40.000 kr, mentorskap och mer.

 

Kategori för idéer med kvinnliga idébärare.

Vi ser en enorm potential i det kvinnliga entreprenörskapet. Sedan 2017 har dock kvinnligt företagande minskat med 30%. En ny rapport visar även att 74% av kvinnor inte tror sig ha tillräckligt med kunskap för att driva företag.

Kategorin För-kvinnor är en reaktion på detta. Vi vill med kategorin skapa en separatistisk plattform för kvinnor där vi inspirerar för att öka och stärka det kvinnliga entreprenörskapet.

Vem kan vinna i kategorin?

Du som är kvinna, över 18 år kan söka som en privatperson, med ett företag eller med en förening. Söker ni som team behöver minst en av grundarna vara kvinna.

Vilka idéer accepteras?

Alla idéer är välkomna.

Detta kollar juryn på:

1. Idén visar att det finns en tydlig kundnytta och affärsidén tillfredsställer ett existerande behov på marknaden.

2. Idén har en tydlig och skalbar affärsmodell och potential att bygga en lönsam organisation.

3. Teamet bakom visar att de kan bidra i att förenkla eller lösa utmaningar genom entreprenörskap och företagsamhet.

4. Teamet kan motivera vad en vinst skulle innebära och göra möjligt.

I det fall du skickar in en samhällsförbättrande idé kollar vi även på:

Vi kollar efter vilken idé som har störst nytta för samhället samtidigt som den är ekonomisk hållbar. Idén ska svara mot en eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen som är satta av FN.

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor
9. och ekonomisk tillväxt
10. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Minskad ojämlikhet
12. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om de globala målen här: https://www.globalamalen.se/

Exempel på sociala företag/idéer:

KlarityDoctrinKarmaWelcomeHyggloMatsmart

Vad vinner man?

Förstaplats vinner 100.000 kr att investera i sin verksamhet, kontorsplats, mentorskap och mer.

Andraplats vinner 30.000 kr, mentorskap och mer.

Tredjeplats vinner 20.000 kr, mentorskap och mer.

 

FÖR-SAMHÄLLET

Kategorin för socialt företagande och samhällsförbättrande idéer. 

Vi anser att socialt entreprenörskap är en viktig resurs för att möta många nutida och framtida samhällsutmaningar. Genom att stötta socialt företagande vill vi motverka en värld där samhällsförändrare inte kan ta finansiella risker och riskkapitalister endast fokuserar på finansiell avkastning.

Vem kan vinna i kategorin?

Alla som är över 18 år kan söka som en privatperson, med ett företag eller med en förening.

Vilka idéer accepteras?

Alla idéer är välkomna.

Detta kollar juryn på:

Vi kollar efter vilken idé som har störst nytta för samhället, socialt eller miljömässigt samtidigt som den är ekonomisk hållbar. Ett tips är att kolla om din idé ska svarar mot en eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen som är satta av FN:

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor
9. och ekonomisk tillväxt
10. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Minskad ojämlikhet
12. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om de globala målen här: https://www.globalamalen.se/

Dessutom kollar juryn på om:

1. Idén visar att det finns en tydlig kundnytta och affärsidén tillfredsställer ett existerande behov på marknaden.

2. Idén har en tydlig och skalbar affärsmodell och potential att bygga ett lönsamt företag.

3. Teamet bakom visar att de kan bidra i att förenkla eller lösa utmaningar genom entreprenörskap och företagsamhet.

4. Teamet kan motivera vad en vinst skulle innebära och göra möjligt.

Vad vinner man?

Förstaplats vinner 100.000 kr att investera i sin verksamhet, kontorsplats, mentorskap och mer.

Andraplats vinner 60.000 kr, mentorskap och mer.

Tredjeplats vinner 40.000 kr, mentorskap och mer