Är du ortens bästa
entreprenör?

Har du en idé? Tävla om totalt 500.000 kr.

Ansökan har nu stängt.

Nu startar Business Crash Course

Business Crash Course är tillbaka med nya tunga kursledare som kommer att ge dig all kunskap du behöver för att gå från idé till verklighet. Här hittar du allt du behöver veta om innehåll och upplägg.

bloggen

TOTALT

500.000 kr

Totalt ska 500.000 kr delas ut i två kategorier, För-kvinnor och För-samhället. I varje kategori har vi 3 vinnare. Förstaplats får 125.000 kr, andraplats 60.000 kr och tredjeplats 40.000 kr. Utöver detta får vinnarna tjänster till ett värde av 100.000 kr och utvalda deltagare får även möjligheten att gå med i Reach for Changes inkubatorsprogram. Dessutom har vi ”Folkets pris” där vinnaren får 50.000 kr.

Läs mer om Reach for Changes inkubatorsprogram här →

VÅRA KATEGORIER

FÖR-KVINNOR

Kategori för idéer med kvinnliga idébärare. För att vinna i denna kategori behöver ditt team ha minst en kvinnlig grundare. Totalt tre vinnare ska utses.

FÖR-SAMHÄLLET

Kategorin för samhällsförbättrande idéer. De som vinner i denna kategori de som visar på störst hållbarhet socialt och ekonomiskt. Totalt tre vinnare ska utses.

UPPLÄGG

UTLYSNING
8 augusti
Från den 8 augusti fram till och med den 8 september kan alla som vill delta skicka in sin idé.
Skicka in din idé
ANTAGNING
9 september
Mellan 9 september och 25 september kallas de tävlande in på intervju. Intervjun tillsammans med ansökan lägger grunden till vilka som blir antagna.
BOOTCAMP
26 september - 14 oktober
Tävlingen startar genom att deltagarna erbjuds en grundläggande utbildning i företagande/entreprenörskap och ledarskap. Målsättningen är att alla deltagare har gjort klart en första affärsplan.
JURY UTTAGNING 1
19 oktober - 30 oktober
En jury går igenom alla affärsplaner och väljer vilka som går vidare till nästa fas.
AFFÄRSUTVECKLING
9 november - 23 november
Vidareutveckling av affärsplanen tillsammans med en affärscoach.
JURY UTTAGNING 2
28 november - 2 december
Valet av vinnare sker av en jury.
FINALKVÄLLEN
15 december
Tävlingen avslutas med prisutdelning på en finalkväll där finalisterna pitchar sina idéer live inför publiken och investerare. Utöver det bjuder kvällen på inspirationsföreläsare och underhållning.
Föregående
Nästa
Datum och innehåll är preliminärt och kan komma att ändras.

FRÅGOR & SVAR

Du måste vara över 18 år för att delta. Du som söker kan vara en privatperson, ett företag eller en förening. Du behöver ha någon förankring till Stockholm, Göteborgs, Malmös eller Uppsalas förorter.

Nej. Ofta har företag med renodlade affärsidéer stort socialt engagemang – allt beror på hur du förvaltar dina intäkter och om du har ett socialt ändamål. Du kan t.ex. ha en helt vanligt affärsidé där du väljer att bidra till socialt ändamål med eventuell vinst.

Tävlar du i kategorin ”För-kvinnor” så behöver inte din idé lösa ett samhällsproblem utan det kan vara en renodlad affärside eller innovation. 

Tävlar du i kategorin ”För-samhället” så ska din idé på något sätt gynna samhället, du behöver inte lösa ett problem i samhället.

Tävlingen startar i augusti och avslutas i 17 december.

Du får delta i tävlingen tillsammans med andra och ensam.

Vi accepterar alla idéer oavsett om det om det är en renodlad affärsidé, innovation eller lösningen på ett samhällsproblem. Vi kollar bland annat på idéns potential, social och miljömässig påverkan och sannolikhet för framgång. Mer information om vilka idéer som accepteras finns under respektive kategori. Läs mer här: https://www.for-orten.se/vara-kategorier/

Vinstpengarna delas ut endast i syfte att förverkliga idén till den organisation där verksamheten ska pågå.

Ett långsiktigt affärsstöd program som hjälper dig ta din idé till nästa nivå 

Utvalda deltagare i För-orten 2021, med samhällsnyttiga idéer för barn och unga, har möjligheten att få en exklusiv plats i Reach for Changes inkubator när denna öppnar igen 2022. 

I Reach for Changes inkubatorprogram får du hjälp  att förverkliga din vision och utveckla  din verksamhet genom kapacitetsbyggande stöd, tillgång till  nätverk samt möjlighet att utforska finansieringsstrategier. 

Reach for Change är en internationell ideell organisation som grundades i Sverige 2010 och sedan starten har vi stöttat över 1200 sociala entreprenörer i 18 länder som påverkat + 4,3 miljoner barn över hela världen. Läs mer om Reach for Changes arbete här.

Efter att utvalda deltagare presenterar sin genom pitch inför Reach for Changes jury i december väljs de deltagare ut som får en plats i inkubatorn

Du får ha börjat din affärsidé långt innan. Dock så får försäljning av vara/tjänst ej ha skett tidigare än 24 månader före deadline för inlämning.

Du kan endast tävla med en idé.

Ja, du får tävla med en egen idé och vara med i en annan idé ihop med andra.

Tävlingsdeltagare måste disponera de immateriella rättigheter som är tänkta att utnyttjas och affärsidén får inte vara att betrakta som stulen. Om de immateriella rättigheterna ägs av ett lärosäte eller dess holdingbolag bör rättigheterna klargöras mellan parterna innan tävlingsdeltagande. Du garanterar också att du inte kommer att bryta ett avtal eller en tredje parts rättigheter, inklusive patent, upphovsrätt, affärshemligheter, patentskyddad eller konfidentiell information, varumärke, reklam eller privata angelägenheter.

Alla idéer som skickas in är skyddade. Ansökningar och inskickad information är sekretessbelagda och delas ej till tredje part. Vid behov kommer juryn att ta in input från självständiga experter. Jurymedlemmar och självständiga experter skriver sekretessavtal innan de tar del av någon information. Vi kommer under tävlingens gång använda en kort beskrivning av affärsidén i marknadsföringssyfte. Beskrivning tar fram tillsammans med deltagarna och är väldigt generellt skrivna för att att inte avslöja viktiga detaljer.

VILKA ÄR VI?

För-orten drivs idag av BLING, BK Bussenhus och Reach for Change tillsammans med våra partners. Vi tror på entreprenörskap som en starkt bidragande faktor för positiv samhällsförändring.

Tillsammans vill vi nu genom För-orten använda förändringskraften inom entreprenörskap för att skapa en bättre värld med fler entreprenörer.

Våra pris sponsorer

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Mejla oss på kontakt@for-orten.se

Läs våra villkor för att delta i tävlingen här.