Information till dig som tänker delta i finalen

Det är nu fullsatt inför finalen. Tyvärr har de nya restriktionerna medfört oförutsedda förändringar; Vi har fått byta lokal och begränsa antalet gäster till totalt 100 anmälda personer. Vi hade såklart önskat att ha ett fullspäckat event där alla kan delta – men vi behöver förhålla oss de nya restriktionerna och vidta försiktighetsåtgärder. Det innebär att om du inte har en en bokad plats så kommer du inte kunna delta. Du som har en bokad och bekräftad plats hos oss kommer få information kring vart eventet ska ske. Den gamla adressen gäller ej.

Vi uppdaterar löpande med mer information.