De blev årets sociala entreprenörer

ELSA & SAM

Berätta om vem du är och hur kom du på idén?

Jag är en afrosvensk småbarnsmamma som alltid lagt mycket tid och energi på hitta de fåtal böcker, leksaker och andra barnprodukter där mina barn är representerade.

För ungefär ett år sen letade jag efter presenter till mina barn där jag var ute efter en superhjältetröja där superhjälten har samma hudfärg som mina barn, vilket tydligen var ett omöjligt uppdrag, och ur den frustrationen föddes min idé, det ska inte behöva vara såhär svårt att ha mångfald bland barnens produkter. I augusti lanserade jag min webbutik ELSA och SAM (www.elsaochsam.com), som är en barnbutik med produkter där personer med mörk hy är representerade. Jag samlar ihop produkter som redan finns på marknaden och tar fram nya där det saknas vettiga alternativ. Jag vill även använda butiken som en marknadsplats för afrosvenska författare och illustratörer för att bidra till ökad mångfald bland kreatörer på marknaden.

Vad är er vision?

Min drivkraft som grundare är att alla barn har rätt att tro att de kan bli precis vad de vill, och för att vi som samhälle ska kunna uppnå det så behöver alla barn förstå varandras olikheter och lika värde. Mitt sätt att bidra till detta är att förändra utbudet av barnprodukter så att mångfalden bland barnprodukterna speglar hur samhället ser ut idag på ett bättre sätt. Det ska inte behöva vara svårt att hitta mångfald bland barnprodukter, och med ELSA och SAM är det inte det längre. 

Min målsättning och vision är att det ska bli lika självklart att en superhjälte eller ballerina kan vara svart som vit.

Vad har förorten gjort för dig?

För-orten har erbjudit en trygg plats med vägledning där alla stöttar varandra. Den här tävlingen har även hjälpt mig att utmana mig själv, satt mig i nya utmanande situationer och fått mig att våga tänka större.

Vad är nästa steg?

Utöver fortsatt arbete med att etablera varumärket ELSA och SAM så är nästa steg att fokusera på förskolor, skolor och myndigheter för att nå ut med representativa barnprodukter till så många barn som möjligt. Under våren/sommaren 2020 planeras även ELSA och SAMs produkter skickas utanför Sverige. Följ gärna @elsaochsam på Instagram och prenumerera på nyhetsbrevet via www.elsaochsam.com för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i butiken.

Vad betyder socialt entreprenörskap för dig?

För mig betyder socialt entreprenörskap att tänka större än sig själv och sitt bolag, att fundera på hur jag med hjälp av mitt bolag kan hjälp till att förbättra samhället. Jag vill att min vision om inkludering ska genomsyras i besluten jag tar oavsett om det gäller produkterna jag tar in eller vem jag ska samarbeta i bolaget. Med hjälp av butiken vill jag i framtiden även kunna skapa arbetstillfällen för kreativa personer som vanligtvis inte får ta plats i samhället.

DYAMO

Berätta om vem du är och hur kom du på idén?

Vi är Hiba och Safae, två 24-åriga kvinnliga ingenjörsstudenter som jobbar som läxhjälpare i Rinkeby. Som ingenjörsstudent har man flera kurser samtidigt och är därför i behov av att alltid planera. Vi har märkt att mycket tid går till planerandet av studierna. Ofta behöver planeringen justeras och vi har insett att man behöver planera på ett sätt som passar en. Det är mycket som behöver tas hänsyn till; när man vaknar, när man är som mest pigg, när man ska jobba, hur mycket man kommer att orka plugga efter jobbet etc. Därför är det viktigt med ett planeringsverktyg som automatiskt skapar en planering anpassad efter ens behov och personlighet. Dessutom behövs motivationsverktyg som hjälper en att hålla sig till sin planering. Vi kom på olika typer av motivationsverktyg som skulle passa, men efter att vi jobbat ett tag som läxhjälpare i förorten insåg vi att mentorskap är av ytterst stor betydelse. Många elever har gett upp om sina studier. De har tappat hoppet om sig själva och känner att det inte är någon idé att ens försöka sig på studierna. Med hjälp av mentorskap har vi sett extremt stora skillnader på elevers prestation, motivation och resultat. Förorten är full av kompetenta som kan connectas till dessa ungdomar genom att vara digitala mentorer och guida dem mot framgång. Mentorer som är lättillgängliga rådgivare och förebilder.

Vad är er vision?

Vår vision är att DYAMO ska finnas digitalt i varje elevs ficka. Varje elev ska få digitalt mentorskap. Även universitetsstudenter ska få matchas till mentorer som jobbar på önskade företag eller som är studenter som kommit längre i utbildningen.

Vad har förorten gjort för dig?

Med hjälp av för-orten gick vi från idé till verklighet. Vi fick möjlighet att delta i givande utbildningar och fick goda råd från affärscoacher. 

Vad är nästa steg?

Nästa steg är att fortsätta utveckla vår tjänst och nå ut till så många som möjligt. 

Vad betyder socialt entreprenörskap för dig?

Det innebär en möjlighet till att skapa förändring för de mer utsatta och bidra med lösningar på samhällsproblem.

ZIMIFY

Berätta om vem du är och hur kom du på idén?

Jag heter Mostafa Ismail och är en civilingenjörsstudent inom kemiteknik på Karlstad universitet och läser mitt femte och sista år. Jag är född och uppvuxen i Malmö och flyttade till Karlstad 2015 p.g.a. studier vilket var ett utav de bästa besluten i mitt liv. Trots min utbildning där jag har en inriktning inom pappers och biobaserade produkter valde jag att engagera mig i andra sidan spektrumet av hållbarhet, nämligen sociala innovationer. Efter att ha varit engagerat och samarbetat mycket med Innovation Park Karlstad och Drivhuset ökade mitt intresse för socialt entreprenörskap. Som tur var jag omgiven av tre grymma entreprenörer Yasin, Adam och Amal där mycket av vår fritid gick ut på brainstorming och jobba med olika idéer. Vi lyckades skapa ett sammansvetsat team med höga ambitioner och en stark vilja. 

I starten på HT-17 såg jag hur nya studenter på KAU stod och väntade nervöst utanför Aulan på Karlstad universitet. En del satt för sig själv och andra försökte socialisera sig och hitta nya vänner. På vägen mot cafét tänkte jag tillbaka på hur jag hade det när jag började och jag insåg snabbt att jag hade tur som hittade vänner redan första dagen. Sedan började frågorna snurra: Hur gör de studenterna som inte lyckats hitta vänner? Vad händer om man missar nollningen? Samtidigt skrev en vän till mig att han tänkte hoppa av, hans anledning var: Jag har ingen att plugga med. Jag insåg ganska tidigt att utanförskap och psykisk ohälsa spred sig bland universitetsstudenter. Det var då idén slog mig. En app som hjälper dig att hitta pluggvänner på universitetet med endast ett klick! Ingen swipe, ingen profilbild. Jag ville helt enkelt bryta de sociala barriärerna mellan studenterna och underlätta nätverkandet. Samma dag gick jag hem till min vän Yasin och berättade om idén, det slutade med att vi brainstorma hela natten och gjorde olika prototyper. Vi utökade vårt team med att ta in Adam som har en hög kompetens inom digital marknadsföring och är väldigt innovativ. Vi deltog och vann vår första startup-tävling som Bling engagerade under våren och under hösten påbörjade vi att utveckla appen. I samband med app-utvecklingen rekryterade vi Amal som läser till högskoleingenjör inom datateknik. I slutet på november månad hade vi en klar betaversion. Zimify testas idag på Karlstad universitet av 80 studenter och beta-programmet kommer att fortsätta fram till 17 januari 2020 innan lanseringen som är planerad den 12 februari.

Vad är er vision?

Vår vision är att skapa den ultimata och effektiva plattformen för studenter, lärare och personal på universitetsnivån. Zimify ska vara den ledande digitala plattformen för universitetsstudenter och med ledande menas:

1. Den högsta kundtillfredsställelsen

2. Den bästa kommunikationskanalen för skolor

3. Den mest effektiva plattformen för nätverksbyggande

Vad har förorten gjort för dig?

Förorten har varit en bidragande faktor till Zimifys tillväxt och försett oss med värdefulla resurser. Vi har fått ta del av fantastiska entreprenörer med hög kompetens och fått en väldigt bra feedback på hur vi kan fortsätta växa. Vi tyckte även att För-orten hade ett fantastiskt koncept med ”Business crash course” med intressanta och lärorika utbildningsmaterial. Samtidigt bestod För-orten av organiserade och välstrukturerade aktörer som såg till att hjälpa oss på traven. Dessutom är vi väldigt stolta och glada över att ha kammat hem tredje plats med ett väldigt fint pris.

Vad är nästa steg?

Planen framöver är att få till ett licensavtal med KAU och successivt inleda samarbete med andra universitet och högskolor i Sverige. Zimify har fått positiva reaktioner och studenter från andra universitet har frågat om Zimify går att använda i respektive lärosäte, vilket vi är djupt tacksamma över. Tillsammans med mina fantastiska kollegor planerar vi att implementera en framtida funktion i Zimify-appen som ska utöka tryggheten i våra skolor. Med tanken på dagens klimat får universitet och skolor alltmer hot riktade mot sig. Ledningen idag har problem att nå ut till samtliga elever ifall nödsituationer skulle uppstå (vid utrymning etc). Genom appen ska behörig personal på respektive lärosäte få chansen att kunna skicka ut en notis/nödlarm om utrymning och samlingsplats till alla studenter som använder appen. Vi ser framemot att jobba med denna fråga och hitta en lösning snarast. 

Vad betyder socialt entreprenörskap för dig?

Det är en ganska bred fråga som kan besvaras på många sätt. Samtidig är social innovation en ganska så abstrakt grej. Men under Zimifys tid och med allt man har lärt sig så handlar det egentligen om att hitta effektiva, hållbara och innovativa lösningar för dagens samhällsproblem. Socialt entreprenörskap handlar oftast om att kartlägga, identifiera och sedan implementera en lösning till respektive samhällsutmaning. Det som intresserar mig mest inom socialt entreprenörskap är den värdefulla data som skapas och som i ett annat skede kan implementeras eller utnyttjas för att lösa ett annat samhällsproblem. Det intressanta i denna aspekt är hur olika sociala innovationer kan användas i ett s.k sektor/företagsöverskridande arbete för att lösa ett tredje samhällsproblem, det hela blir som en liten dominoeffekt. Ganska fascinerade.

Stort tack till våra sponsorer som gör det möjligt: